Klachten

Geachte relatie,

Helaas kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de manier waarop Ides Security haar dienstverlening uitvoert of hoe onze medewerker u, uw familie- of personeelsleden heeft behandelt.

Met behulp van het onderstaande klachtenformulier kunt u uw klacht eenvoudig doorgeven aan onze klachtencoördinator. Deze zorgt ervoor dat de klacht bij de juiste persoon in onze organisatie terecht komt. Daarnaast ziet de klachtencoördinator erop toe dat u een schriftelijke reactie krijgt.

Belangrijk is dat de klacht gaat over uw eigen ervaringen met Ides Security. “Van horen zeggen” is vaak wel een indicatie maar zijn niet uw eigen ervaringen. Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij zo veel mogelijk informatie van u nodig.


Wat gebeurt daarna?

Binnen een week nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. De klacht coördinator neemt telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken. Als wij uw klacht (direct) kunnen oplossen, dan zullen wij dat doen.

Voor ons is Jolanda Ides-Homan aangewezen als klacht coördinator. Zij is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 19.00 uur op 06-14428157 mocht u haar telefonisch willen bereiken en uw klacht alvast telefonisch toelichten. Wel willen wij aan u vragen om de klacht ook per mail te versturen aan: ides.veiligheid@gmail.com

Als tijdens een gesprek met onze klachtbehandelaar blijkt dat u uw klacht als afgehandeld beschouwt mag worden, dan ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.

Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk te behandelen, maar in ieder geval binnen twee weken na ontvangst. Mocht de behandeling van uw klacht langer duren, dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Wij willen u vragen hiervoor niet het algemene telefoonnummer van Ides Security te gebruiken, aangezien u dan wellicht vertrouwelijke informatie deelt met diegene waarop de klacht eventueel betrekking heeft.

Uiteraard hopen wij dat de klacht minnelijk geschikt kan worden,

Met vriendelijke groet,

Jolanda Ides-Homan
Klachten functionaris.

U kunt hier het formulier downloaden:

Klachten registratieformulier Ides Security