Geachte relatie,
Helaas kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de manier waarop Ides Beveiliging haar dienstverlening uitvoeren van hoe onze medewerker u, uw familie- of personeelsleden heeft behandeld.
Met behulp van de onderstaande klachtenformulier kunt u uw klacht eenvoudig doorgeven aan onze klachtencoördinator. Deze zorgt ervoor dat de klacht bij de juiste persoon in onze organisatie terecht komt. Daarnaast ziet de klachtencoördinator erop toe dat u een schriftelijke reactie krijgt.
Belangrijk is dat de klacht over uw eigen ervaringen met Ides Security gaat. “Van horen zeggen” is vaak wel een indicatie maar zijn niet uw eigen ervaringen. Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij zo veel mogelijk informatie van u nodig.

Wat gebeurt er daarna?

Binnen een week nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. De klacht coördinator neemt telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken. Als wij uw klacht (direct) kunnen oplossen, dan zullen wij dat doen.

Voor ons is Jolanda Ides-Homan aangewezen als klachtcoördinator. Zij is bereikbaar via onderstaande mail:  

klachten@idessecurity.nl


Als tijdens een gesprek met de klachtencoördinator blijkt dat u uw klacht als afgehandeld beschouwt mag worden, dan ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.

Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk te behandelen, maar in ieder geval binnen twee weken na ontvangst. Mocht de behandeling van uw klacht langer duren, dan wordt u geschreven schriftelijk geïnformeerd.

Wij willen u vragen hiervoor niet het algemene telefoonnummer van Ides Beveiliging te gebruiken, waarvoor u dan waarschijnlijk vertrouwelijke informatie deelt met diegene waarop de klacht betreffende betrekking heeft.

Uiteraard hopen wij dat de klacht minnelijk geschikt kan worden,

Met vriendelijke groet,


Jolanda Ides-Homan

klachten functionaris.

klachten@idessecurity.nl